CÔNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI PHƯƠNG

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Phương

 Chuyên cung cấp phụ kiện ngành gỗ, bu lông, ốc vít, đinh tán, con tán, Xi mạ cao cấp

 Cụm 3 Xã Liên Hiệp Phúc Thọ, Tp Hà Nội
(04) 33648...

Ngành Nghề Kinh Doanh

ốc, Vít, Bù Loong, Đinh - Sản Xuất Và Buôn Bán

 Chuyên cung cấp phụ kiện ngành gỗ, bu lông, ốc vít, đinh tán, con tán, Xi mạ cao cấp

Cty TNHH Hải Phương (04) 33648292
Cụm 3 Xã Liên Hiệp Phúc Thọ (04) 33647788