Bệnh Viện Đa Khoa Đông Anh

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Bệnh Viện Đa Khoa Đông Anh
 Khối 1 Thị Trấn Đông Anh, Tp Hà Nội
(04) 38834...
Bệnh Viện Đa Khoa Đông Anh
Khối 1 Thị Trấn Đông Anh
Giám Đốc (Dương Thị Khiển) (04) 38834249
Phó Giám Đốc (Ông Ngô Văn Huy) (04) 38835337
Nr.Ông Ngô Văn Huy
Lực Canh Xuân Canh (04) 38835559
(04) 38835560
Hành Chính - Tổ Chức (04) 38832450
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38835562
(04) 38834250
Nghiệp Vụ Y (04) 38835338
Khoa Truyền Nhiễm Và Y Học Dự Phòng (04) 38832857
Phòng Khám Đa Khoa Trung Tâm (04) 38835339
Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực 1
Kim Chung Đông Anh (04) 38810025
Phòng Khám Khu Vực Miền Đông
Hà Lỗ Liên Hà Đông Anh (04) 38825487
Bảo Vệ 24/24 (04) 38832223
Khoa Sản (04) 38835340
Khoa Dược (04) 38835561
Khoa Xét Nghiệm (04) 38836833
Khoa Hồi Sức Cấp Cứu (04) 38836834
Khoa Ngoại (04) 38836835
Khoa Nội (04) 38836837
Khoa Nhi (04) 38836838
Khoa Đông Y (04) 39650124
Phòng Khám Lao (04) 39653508
Khoa Chống Nhiễm Khuẩn (04) 39655112
Khoa Chuẩn Đoán Hình ảnh (04) 39655114
Khoa Phẫu Thuật Gây Mê (04) 39655116
Công Nghệ Thông Tin (04) 39655082
Nr.Ông Tống Đình Sơn
77 Khối 2B Thị Trấn Đông Anh (04) 38833050
Nr.Bà Dương Thị Khiển
115 Khối 1 Thị Trấn Đông Anh (04) 38833814
Nr.Ông Ngô Văn Thức
Việt Hùng Đông Anh (04) 38834472