Bệnh Viện Bắc Thăng Long

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Bệnh Viện Bắc Thăng Long
 Thị Trấn Đông Anh, Tp Hà Nội
(04) 38821...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bệnh Viện
Bệnh Viện Bắc Thăng Long
Thị Trấn Đông Anh
Giám Đốc (04) 38821283
Nr.Ông Nguyễn Thọ Khảo
Thị Trấn Đông Anh (04) 38832725
Phó Giám Đốc (04) 38832593
Phó Giám Đốc (04) 38820713
Phòng Hành Chính (04) 38822552
Phòng Tổ Chức Cán Bộ (04) 38832727
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (04) 38833139
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38832152
Fax (04) 38820033
Phòng Bảo Vệ (04) 38832027
Phòng Y Tá (04) 38820790
Khoa Nội (04) 39681151
Chủ Tịch Công Đoàn (04) 38820791
Khoa Ngoại (04) 39680716
Khoa Hồi Sức Cấp Cứu (04) 39689457