Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
 78 Đường Giải Phóng (Trong Bệnh Viện Bạch Mai), Tp Hà Nội
(04) 38686...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bệnh Viện
Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
78 Đường Giải Phóng (Trong Bệnh Viện Bạch Mai)
Fax (04) 38686522
Viện Phó (Ông Lê Xuân Cành) (04) 38686363
Viện Phó (Ông Đốc Đức Chi) (04) 38686381
Viện Phó (Ông Võ Thanh Quang) (04) 38689439
BS. Ông Nguyễn Tấn Phong (04) 38699512
Trưởng Phòng (04) 38686684
Phòng Mổ (04) 38686249
Phòng Tổ Chức (04) 38685721
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (04) 38686543
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38685722
Phòng Trực Lãnh Đạo (04) 38686050
Fax (04) 38685280
Phòng Vật Tư Kỹ Thuật (04) 38686419
Phòng Y Tá Điều Dưỡng (04) 38686667
Phòng Chỉ Đạo Ngành (04) 38686668
Khoa Cấp Cứu (04) 38686251
Khoa Dược (04) 38686542
Khoa Dị ứng Miễn Dịch Lâm Sàng (04) 38694293
Phòng Khám Tai Mũi Họng (04) 38687022