CÔNG TY Cổ PHầN BáNH KẹO ĐứC PHúC LợI

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Đức Phúc Lợi
 Thắng Lợi, La Phù, Hoài Đức, Tp Hà Nội
(04) 33845...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bánh, Mứt, Kẹo - Sản Xuất & Buôn Bán
CTy Cổ Phần Bánh Kẹo Đức Phúc Lợi
Thắng Lợi, La Phù, Hoài Đức (04) 33845542
(04) 33655594