CÔNG TY Cổ PHầN CƠ KHí MÊ LINH

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Mê Linh
 Thôn Gia Trung Thị Trấn Quang Minh Mê Linh, Tp Hà Nội
(04) 38134...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất; Cơ Khí - Dụng Cụ Cơ Khí
CTy Cổ Phần Cơ Khí Mê Linh
Khu Công Nghiệp Quang Minh Mê Linh (04) 38134268
Fax (04) 38134846