Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Lắp Số 7 (coma 7)

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Lắp Số 7 (Coma 7)
 F105 Toà Nhà Coma7 Km14 Quốc Lộ 1A Liên Ninh Thanh Trì, Tp Hà Nội
(04) 38614...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Lắp Số 7 (coma 7) - Tổng Công Ty Cơ Khí Xây Dựng
F105 Toà Nhà Coma7 Km14 Quốc Lộ 1A Liên Ninh Thanh Trì
Tổng Giám Đốc (Ông Minh) +Fax (04) 38614294
Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh (04) 38614381
Phòng Tổ Chức (04) 36863860
(04) 38615254
Phòng Kỹ Thuật Dự án (04) 36864016
XN Đúc Và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị (Ông Đông) (04) 36861965
XN XD Và Trang Trí Nội Thất (Ông Tưởng) (04) 36861336
XN XD & Trang Trí Trên Nhôm (Ông Sơn) (04) 36862163
Phòng Kế Toán (04) 36861149
(04) 36861206
Phó Giám Đốc SX (Ông Quyền ) (04) 36861150
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật(Ông Thiện) (04) 38613569
Phó Giám Đốc (Bà Kiều Thị Hồng) (04) 36863471
Bảo Vệ (04) 36863470
XN Cơ Khí Cơ Điện Công Trình (04) 36863473
XN Chế Tạo Kết Cấu Thép Và Xây Lắp (04) 36863472
Đội Xây Lắp Và Chế Tạo Kết Cấu Thép (04) 36861966
Đội XD Số 2 (04) 36862576
Đội XD Số 3 (04) 36863859