Công Ty Cổ Phần Giày Đông Anh

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Giày Đông Anh
 Tổ 3 Thị Trấn Đông Anh, Tp Hà Nội
(04) 38832...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Giày Dép - Sản Xuất & Cung Cấp
Công Ty Cổ Phần Giày Đông Anh
Tổ 3 Thị Trấn Đông Anh
Văn Phòng (04) 38832179
Giám Đốc (04) 38833777
Phó Giám Đốc (04) 38835719
Văn Phòng (04) 38835719
(04) 39630794
Văn Phòng + Fax (04) 38832085
Khách Hàng (04) 38832174
(04) 38836489
(04) 38833309
(04) 39651160
(04) 39630192
(04) 39630191
(04) 39630190
Phòng Tổ Chức Hành Chính (04) 38835187
Phòng XNK (04) 38836977
(04) 39630508
Phòng Nhân Sự
Khối 4A Thị Trấn Đông Anh (04) 39630214
Nr.Ông Vũ Thế Lợi
5 Ngõ 20 Liễu Giai (04) 37627446
ISDN (04) 39361293
Văn Phòng (04) 39651803
(04) 39631581
Phòng TĐ (04) 38838723
Phòng Kinh Doanh (04) 39630681
Phòng Kế Toán (04) 39651181
ISDN (04) 39631293
(04) 39631294
(04) 39631295
(04) 39631296
(04) 39631297
(04) 39631298
(04) 39631301
(04) 39631302