CÔNG TY Cổ PHầN Hà YếN

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Hà Yến
 3 Lô Cn 6 Cụm Cn Tập Trung Vừa Và Nhỏ Từ Liêm Minh Khai, Tp Hà Nội
(04) 37656...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bếp - Trang Thiết Bị Nhà Bếp; Bếp Gas - Sản Xuất & Buôn Bán
CTy Cổ Phần Hà Yến
3 Lô CN 6 Cụm CN Tập Trung Vừa Và Nhỏ Từ Liêm Minh Khai
Tổng Đài (04) 37656979
Fax (04) 37656981
Phòng Mua Hàng (04) 37656980
Showroom Trang Thiết Bị Nhà Bếp
125 Nguyễn Chí Thanh (04) 37730961