Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật
 70 Hàng Mã, Tp Hà Nội
(04) 38267...
Website: cemacohcm.com
Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật
70 Hàng Mã
Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn Huy Long) (04) 38267127
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Lưu Thành Anh) (04) 38256683
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Vũ Trọng Cảm) (04) 38267180
Fax (04) 38255711
Phòng Hành Chính Quản Trị (04) 38258472
Thường Trực (04) 38267177
Phòng Kế Toán (04) 38267176
(04) 38255710
Văn Phòng (04) 38267126
Phòng XNK 1 (Hoá Chất Công Nghiệp) (04) 38254914
(04) 38258473
Phòng XNK 3 (Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật) (04) 38256942
Cửa Hàng Hoá Chất Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Số 6 (04) 38267125
Cửa Hàng XNK 3
25 Hàng Gà (04) 38252960
(04) 38281066
Ban Quản Lý
265 Cầu Giấy (04) 38335068
TTâm Kinh Doanh Tổng Hợp
25 Hàng Gà (04) 38253370
TTâm Dịch Vụ Kỹ Thuật
Giám Đốc (04) 38334172
Phó Giám Đốc (04) 38330718
Fax (04) 38342845
Phòng Kinh Doanh (04) 38339305
Phòng Kế Toán (04) 37673108
XN Chế Biến Gỗ
Sài Đồng (04) 38758818
Kho
265 Cầu Giấy (04) 38330480
Bảo Vệ Kho Cầu Giấy (04) 38333024
Kho + Bảo Vệ
Sài Đồng (04) 38276142
Ngõ 100 Sài Đồng, Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên (04) 38757721
Cửa Hàng Hoá Chất Vật Liệu Điện Số 1
265 Cầu Giấy (04) 38333561
Cửa Hàng Hoá Chất Vật Liệu Điện Số 4
289 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên (04) 38759152
Cửa Hàng Hoá Chất Vật Liệu Điện Số 8
2 Vũ Ngọc Phan (04) 38310760