Công Ty Cổ Phần Hoá Dược Việt Nam

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Hoá Dược Việt Nam
 273 Tây Sơn, Tp Hà Nội
(04) 38533...
Công Ty Cổ Phần Hoá Dược Việt Nam
273 Tây Sơn
Chủ Tịch HĐQT (Ông Nguyễn Văn Châu) (04) 38533353
Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Phong) (04) 35639766
Phó Giám Đốc (Ông Hoàng Văn Hoà) (04) 38536502
Fax (04) 38534148
Phòng Kế Hoạch Cung Tiêu (04) 38533368
Phòng Tài Vụ (04) 38533504
Bảo Vệ (04) 38533384
192B Đức Giang, Long Biên (04) 38271429
Cửa Hàng
Quầy 10 - 95 Láng Hạ (04) 38561302
9B Lô 24D Phương Liệt (04) 38689444
(04) 38689445
273 Tây Sơn Ngã Tư Sở (04) 38533351
Phòng Kế Hoạch Cung Tiêu (04) 38533502
Văn Phòng (04) 36557429