Công Ty Cổ Phần Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại (vinatranco)

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Cổ Phần Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại (Vinatranco)
 473 Minh Khai, Tp Hà Nội
(04) 36360...
Công Ty Cổ Phần Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại (vinatranco) - Bộ Công Thương
473 Minh Khai
Tổng Giám Đốc (04) 36360590
Phó Tổng Giám Đốc (04) 36360983
Phòng Tổ Chức Hành Chính (04) 38624413
(04) 38622580
Fax (04) 38621214
Phòng Kinh Doanh (04) 38623566
Phòng Vận Tải Và Giao Nhận QT (04) 38624876
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38627589
Chi Nhánh Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại Số 2 Hà Nội (04) 38626714
Kho
Trâu Quỳ (04) 38276274
Giám Đốc (04) 38621644
Phòng Kinh Doanh 2 (04) 36365780
Nr.Ông Nguyễn Bá Hùng
F 204 55 Huỳnh Thúc Kháng Láng Hạ (04) 37732183