Công Ty Quốc Tế Hồ Tây

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Quốc Tế Hồ Tây
 3 Phó Đức Chính, Hà Nội
(04) 38294...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Văn Phòng - Cho Thuê; Khách Sạn - Quản Lý Và Tư Vấn; Toà Nhà Văn Phòng
Công Ty Quốc Tế Hồ Tây
3 Phó Đức Chính (04) 38294295
(04) 38293755
Fax (04) 38293913
(04) 38293888
Khách Sạn Sofitel Plaza
1 Thanh Niên (04) 38238888