Công Ty Quản Lý Đường Sắt Hà Hải

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Quản Lý Đường Sắt Hà Hải
 Ngách 481/73 Ngọc Lâm, Tp Hà Nội
(04) 38730...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Đường Sắt - Các Công Ty
Công Ty Quản Lý Đường Sắt Hà Hải -tcty Đường Sắt Việt Nam
Ngách 481/73 Ngọc Lâm
Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Thìn) (04) 38730144
Phó Giám Đốc (Ông Trần Việt Dũng) (04) 38730143
Phó Giám Đốc (Ông Lê Nguyên Phát) (04) 38730728
Phó Giám Đốc (Ông Lê Hồng Giang) (04) 38731248
Phòng Kế Hoạch (04) 38730147
Phòng Hành Chính Tổng Hợp (04) 38734135
Văn Phòng Đảng Uỷ (04) 38734172
Văn Phòng Thanh Niên (04) 38734173
Phòng Tổ Chức Cán Bộ Lao Động (04) 38734174
Phòng Y Tế (04) 38774394
Điều Độ + Fax (04) 38730146
Phòng QL Chắn Đường Ngang (04) 38734754
Đội Giám Sát An Toàn Giao Thông (04) 38732655
Văn Phòng Công Đoàn (04) 38731598
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 38731238
Phòng Kỹ Thuật (04) 38731249
Phòng Vật Tư (04) 38731760
Phòng Bảo Vệ Quân Sự (04) 38774653
Cung Đường Sắt Ga Phú Thuỵ
Xã Dương Xá Gia Lâm (04) 36780582
Trạm
650 Ngô Gia Tự Đức Giang Long Biên (04) 38776268