CÔNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CHIYODA INTEGRE VIệT NAM

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chiyoda Integre Việt Nam
 Lô C4 Khu Công Nghiệp Thăng Long Đông Anh, Tp Hà Nội
(04) 39515...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Điện Tử - Thiết Bị & Linh Kiện; Băng - Băng Dính, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
Công Ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
Lô C4 Khu Công Nghiệp Thăng Long Đông Anh (04) 39515537
(04) 39515539
Fax (04) 39515538
Xã Võng La Đông Anh (04) 39516315
(04) 39516316
(04) 39516317
(04) 39516318
(04) 39516319