CÔNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DAIICHI KINZOKU VIệT NAM

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Daiichi Kinzoku Việt Nam
 P210 Nhà Điều Hành Kcn Thăng Long, Tp Hà Nội
(04) 39550...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Lò Xo - Vòng, Dẹt...
Công Ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam
P210 Nhà Điều Hành KCN Thăng Long (04) 39550206
(04) 39550207
(04) 39590015
(04) 39590014
Fax (04) 39550208