CÔNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THIếT Bị CƠ ĐIệN VIệT PHáP

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thiết Bị Cơ Điện Việt Pháp
 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Tp Hà Nội
(04) 38726...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Điện - Thiết Bị Điện
Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Cơ Điện Việt Pháp
84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên (04) 38726136
(04) 38731037
(04) 38726359
Fax (04) 38733116