Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai
 Nhà E Khu Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ, Tp Hà Nội
(04) 36332...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Thuế - Tư Vấn
Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai
Nhà E Khu Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ
Chi Cục Trưởng (Ông Nguyễn Xuân Dũng) (04) 36332515
Phó Chi Cục (Bà Lê Thị Kim Giao) (04) 36332516
Đội Trước Bạ (04) 36332517
Phòng Hành Chính - Tổ Chức (04) 36332617
(04) 36332618
(04) 36332616
(04) 36332619
(04) 36332773
(04) 36332771
(04) 36332774
(04) 36332772
(04) 36341607
Đội Thuế
Trong Bến Xe Phía Nam Giáp Bát (04) 38642525
Đội QL Tư Doanh (04) 36332773
(04) 36340400
Phó Chi Cục (Ông Nguyễn Anh Dũng) (04) 36340205
Phòng Hành Chính (04) 36340998
Phòng Hành Chính (04) 36341284
Phòng Hành Chính (04) 36341940
Phòng Thanh Tra (04) 36340187
Fax (04) 36341918
Đội QL Nợ Và Cưỡng Chế Nợ Thuế
TTâm Dạy Nghề Quận Hoàng Mai Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ (04) 36341917
Đội Thu Thuế Trước Bạ Và Thu Khác (04) 36341943