Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex Tại Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex Tại Hà Nội
 260 Nghi Tàm Yên Phụ, Tp Hà Nội
(04) 38293...
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex Tại Hà Nội
260 Nghi Tàm Yên Phụ (04) 38293907
HOtline 1800545402
Phó Giám Đốc (04) 38294445
Kế Toán (04) 38293907
Fax (04) 38293907
Phòng Kinh DoanhFax (04) 37160752
Cửa Hàng
Nr.Ông Nguyễn Tiến Hùng
Nr.Ông Nguyễn Quốc Hùng
H22 Tổ 54 Yên Hoà Cầu Giấy (04) 37843694
Nr.Bà Mai Công Hoan
203 TT Viện CN Dệt Sợi Tổ 6B Giáp Bát (04) 36640399
15a Phương Mai (04) 35764925
Nr.Ông Nguyễn Tiến Hùng
71 Nghi Tàm (04) 38238729