Chi Nhánh Công Ty Liên Doanh UNILEVER Việt Nam Tại Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Nhánh Công Ty Liên Doanh Unilever Việt Nam Tại Hà Nội
 233 Nguyễn Trãi, Tp Hà Nội
(04) 38583...
Chi Nhánh Công Ty Liên Doanh UNILEVER Việt Nam Tại Hà Nội
233 Nguyễn Trãi
(04) 38583383
Fax (04) 38583378
Phòng Bán Hàng (04) 38588877
(04) 35584648
(04) 35584649
(04) 35584650
Fax (04) 38588885
(04) 38583688
Phòng Kỹ Thuật
Fax (04) 35582694
(04) 38232222
Fax (04) 35580508
Phòng Công Nghệ Thông Tin (04) 35580652
Phòng Thương Mại
Fax (04) 35580509
Máy ISDN (04) 35582161
(04) 35582162
(04) 35582163
Phòng Bảo Vệ Bột Giặt NET
Km2 Đường 70 Tam Hiệp (04) 36883948
(04) 36881754
Chi Nhánh Cty Liên Doanh Lever VN Tại Bắc Ninh
0241- 714238
Fax 0241-714245
36 Ngõ 19/9 Kim Đồng (04) 36643766
Phòng Nhân Sự (04) 35583671
Trưởng Phòng (04) 38583380
Fax (04) 35583035
Hotline
TĐ Đinh Tiên Hoàng Tràng Tiền (04) 38246999
Trong Cty Bột Giặt Net Km2 Đường 70 Tam Hiệp Thanh Trì (04) 36881350
Truyền Số Liệu (04) 36881352
Phòng Bảo Vệ Bột Giặt NET (04) 36881760