Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bắc Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bắc Hà Nội
 266 Đội Cấn, Tp Hà Nội
(04) 37627...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Ngân Hàng
Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bắc Hà Nội
266 Đội Cấn
Giám Đốc (04) 37627635
Phó Giám Đốc (Vũ Minh Cường) (04) 37627633
Phó Giám Đốc (Ông Bùi Hồng Quảng) (04) 37627690
Phòng Hành Chính Nhân Sự (04) 37627628
(04) 37627634
Phòng Thẩm Định (04) 62670925
Phòng Kế Toán Ngân Quỹ (04) 37627632
(04) 37629370
Fax (04) 37627637
Thanh Toán Liên Ngân Hàng (04) 37627692
Thanh Toán Điện Tử (04) 37627690
(04) 37628790
Truyền Tin (04) 37628208
Phòng Tín Dụng (04) 37627631
Fax (04) 37628895
Phòng Kiểm Tra Kiểm Toán (04) 37627691
Phòng Thanh Toán Quốc Tế (04) 37627630
Fax (04) 37623561
Mạng Swift (04) 37627749
Phòng Nguồn Vốn Và Kế Hoạch Tổng Hợp (04) 37629954
Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt
99 Hoàng Quốc Việt (04) 37555691
Fax (04) 37555690
Fax (04) 37568027
Chi Nhánh Kim Mã
121 + 131 Kim Mã (04) 38460612
Fax (04) 37260694
Chi Nhánh Nguyễn Văn Huyên
B1 Nguyễn Khánh Toàn (04) 62670858
Fax (04) 62670857
Phòng Giao Dịch Số 2
73 Hàng Giấy (04) 39283568
Fax (04) 39283489
Phòng Giao Dịch Số 5
65A Cửa Bắc (04) 37150096
Fax (04) 37163726
Phòng Hành Chính Tổ Chức (04) 37627629
Phòng Kế Toán Giao Dịch (04) 37628382
Fax (04) 37627636
Kế Toán Ngân Quỹ (04) 37629409
(04) 37629408
(04) 37629410
Phòng Nguồn Vốn Và Kế Hoạch Tổng Hợp (04) 37629964
Văn Phòng (04) 37627693
(04) 37622765
Fax (04) 37150097
Phòng Giao Dịch Số 2
73 Hàng Giấy (04) 39283490
Chi Nhánh Kim Mã
129 Kim Mã (04) 37261162
Fax (04) 37260694
117 Kim Liên Mới (04) 37261267
(04) 37261362
177 Đê La Thành (04) 35735656
Fax (04) 35735757
101 Hồ Đắc Di (04) 35333969
(04) 35333998
(04) 35333980