Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long
 4 Phạm Ngọc Thạch, Tp Hà Nội
(04) 38521...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Ngân Hàng
Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long
4 Phạm Ngọc Thạch (04) 38521692
(04) 38521693
(04) 38527191
Phòng Tín Dụng (04) 35742194
(04) 35743025
Phòng Kế Hoạch (04) 38527191
(04) 35735213
Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối (04) 35744129
(04) 35744337
Phòng Hành Chính Và Nhân Sự (04) 38521693
(04) 38524791
Phòng Điện Toán (04) 35744136
(04) 35744307
Phòng Dịch Vụ Và Marketting (04) 35145402
(04) 35746032
Phòng Kế Toán (04) 35743887
(04) 35744005
(04) 35745117
Phòng Ngân Quỹ (04) 38521397
Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ (04) 35745265
Công Đoàn (04) 35745542
Bảo Vệ (04) 35745480
(04) 35742960
Phòng Giao Dịch Tây Sơn
111 Thái Hà (04) 35374580
(04) 35374579
Phòng Giao Dịch Định Công
Nhà CT5, Khu Đô Thị Định Công (04) 36406095
(04) 36406610
Phòng Giao Dịch Nguyễn Đình Chiểu
23B Nguyễn Đình Chiểu (04) 39436950
(04) 39436951
Phòng Giao Dịch Nguyễn Khuyến
14A Nguyễn Khuyến (04) 37471781
(04) 37472230
Phòng Giao Dịch Cổ Bi
11 Đường Cổ Bi, Gia Lâm (04) 36762943
(04) 36762944
Phòng Giao Dịch Số 1
55 Hoàng Văn Thái (04) 35654414
(04) 35657028
Phòng Giao Dịch Số 2
4A Hàng Chiếu (04) 39231963
(04) 39231965
Phòng Giao Dịch Số 3
126 Phố Vọng (04) 36288773
(04) 36288774
Phòng Giao Dịch Số 5
D20, Lô 12, Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai (04) 36402841
(04) 36402842
Phòng Giao Dịch Số 6
Lô 2, Tầng 1, Toà Nhà Internet, Nguyễn Phong Sắc (04) 37931482
(04) 37931423
Phòng Giao Dịch Số 7
158 Quán Thánh (04) 37342338
(04) 37341935