Chi Nhánh Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Thăng Long (bidv Thăng Long)

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Chi Nhánh Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Thăng Long (Bidv Thăng Long)
 8 Phạm Hùng, Tp Hà Nội
(04) 38387...
Website: bidv.com.vn

Ngành Nghề Kinh Doanh

Ngân Hàng
Chi Nhánh Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Thăng Long (bidv Thăng Long)
8 Phạm Hùng
Giám Đốc (Ông Lê Tiến Hùng) (04) 38387118
Fax (04) 38363704
Phó Giám Đốc (Bà Phạm Thị Quý) (04) 37550249
Phòng Tài Chính Kế Toán
Trưởng Phòng (Bà Lê Thị Lan) (04) 37553353
Phòng Thẩm Định - QL Tín Dụng
Quyền Trưởng Phòng (Ông Nguyễn Quang Hùng) (04) 37552949
Phòng Tín Dụng 1
Phó Trưởng Phòng Phụ Trách (Bà Đào Thị Oanh) (04) 38388020
Phòng Tín Dụng 2
Trưởng Phòng (Ông Vũ Minh Trọng) (04) 37544983
Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Trưởng Phòng (Bà Nguyễn Thị Thái Hà) (04) 37542112
Fax (04) 37553464
Phó Trưởng Phòng (Bà Tiêu Thị Thu Hường) (04) 37543903
Phó Trưởng Phòng (Bà Nguyễn Thị Minh) (04) 38362246
Phòng Tổ Chức Hành Chính (04) 37544965
Trưởng Phòng (Bà Huỳnh Thị Minh Phương) (04) 37544965
Phòng Kế Hoạch Nguồn Vốn (04) 38362246
Trưởng Phòng (Bà Trần Thị Hạnh) (04) 37554875
Fax (04) 37551127
Phòng Tiền Tệ Kho Quỹ
Phó Trưởng Phòng Phụ Trách (Bà Hoàng Thị Sâm Mai) (04) 38364647
Tổ Trưởng Tổ Điện Toán (Ông Đoàn Anh Tuấn) (04) 37541657
Tổ Trưởng Tổ Bảo Vệ (Ông Hoàng Văn Thạch) (04) 38364647
Phòng Giao Dịch Số 1
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Ông Vũ Xuân Thanh) (04) 37735378
Fax (04) 37733015
Phòng Giao Dịch 2
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Ông Nguyễn Minh Đức) (04) 37545029
Fax (04) 37910829
Phòng Giao Dịch 3
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Ông Đinh Xuân Sơn) (04) 37646682
Fax (04) 37646718
Phòng Giao Dịch Số 4
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Bà Định Thị Phận)
Tel/Fax (04) 37718486
Trưởng Điểm Giao Dịch Số 5 (Ông Đào Xuân Phong) (04) 35372559
Điểm Giao Dịch Số 6
172 Lạc Long Quân (04) 37537046
Trưởng Điểm Giao Dịch Số 6 (Ông Trần Văn Trà) (04) 37537046
Điểm Giao Dịch Số 7
114 Hào Nam - Đống Đa (04) 35117330
Trưởng Điểm Giao Dịch (Ông Hoàng Anh Dũng ) (04) 35117330
(04) 38362246
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Hoà) (04) 37542114
Văn Phòng (04) 37554876
Fax (04) 37555754
Tổ Điện Toán (04) 37550959
Bộ Phận Tín Dụng (04) 37734431
Quầy Giao Dịch (04) 37735731
Phòng Giao Dịch Số 4
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Bà Đinh Thị Phận) (04) 37714845
(04) 37710883
Phòng Giao Dịch Số 8
Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Ông Nguyễn Văn Lương) (04) 37854944
(04) 37854933