Học Viện Chính Trị Hành Chính Khu Vực I

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Học Viện Chính Trị Hành Chính Khu Vực I
 Đường Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Bắc, Tp Hà Nội
(04) 38544...
Học Viện Chính Trị Hành Chính Khu Vực I
Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc
Giám Đốc (Ông Doãn Hùng) (04) 38544368
Phó Giám Đốc (Ông Phạm Thành Dung) (04) 35535134
Phó Giám Đốc (Ông Ngô Ngọc Thắng) (04) 35530436
Phó Giám Đốc (Bà Thảo) (04) 38546388
Ban Quản Lý Đào Tạo (04) 38544410
Văn Thư (04) 38543970
Fax (04) 35530335
Phòng Thường Trực + BV (04) 38544589
(04) 38542694
Phòng Họp C1 (04) 38542490
Phòng Tổng Hợp (04) 38543768
Phòng Hành Chính (04) 38540217
Chánh Văn Phòng (04) 38540048
Phòng Tài Vụ (04) 38544158
Phòng Hợp Tác Quốc Tế (04) 38540212
Ban Tổ Chức Cán Bộ (04) 38540050
Ban Quản Lý Đào Tạo (04) 38543682
Trưởng Ban Quản Lý Đào Tạo (04) 35532396
Khoa Triết Học (04) 38540201
Khoa QL KT (04) 38540203
Khoa Chính Trị Học (04) 38540210
Khoa Quan Hệ QT (04) 38540211
Khoa Kinh Tế (04) 38540207
Khoa Xã Hội Học (04) 38540200
Khoa NN-PL (04) 38540219
Khoa Văn Hoá (04) 38540208
Khoa Lịch Sử Đảng (04) 38540218
Khoa Kinh Tế PT (04) 38540213
Khoa Tâm Lý (04) 38540223
Khoa XD Đảng (04) 38540216
Khoa Tư Tưởng HCM (04) 38540220
Lễ Tân (04) 35530435
Khoa Dân Tộc Và Tôn Giáo Tín Ngưỡng (04) 35536280
Phòng Quản Trị (04) 38540215
Khoa CNXH Khoa Học (04) 38540221
Phòng Y Tế (04) 38540204
Ban Quản Lý Khoa Học (04) 38540206
TT-TL-Thư Viện (04) 38540222
Phòng Đọc (04) 35531940
Tạp Chí GDLL (04) 38540047
Nhà Ăn + Dịch Vụ (04) 38540205
Đội Xe (04) 38540209
Phòng Công Nghệ Thông Tin (04) 38546387
(04) 38546873
Phòng Hành Chính (04) 35534289
Công Đoàn (04) 35531937
Văn Phòng Đảng Uỷ (04) 38540202
Nhà ở Học Viên B2 (04) 35531546
Nhà ở Học Viên B2 (04) 35530433
Nhà ở Học Viên B2 (04) 35530437
Nhà ở Học Viên B3 (04) 35531547
Nhà ở Học Viên B4 (04) 35531548
(04) 35531549
Nhà ở Học Viên A2 (04) 35531544
(04) 35531545
Nhà ở Học Viên A1 (04) 35530434
(04) 35531552
QL Nhà A1 (04) 35534565
Nhà ở Học Viên A3 (04) 35531550
Nhà ở Học Viên A4 (04) 35531551
Ban Quản Lý Đào Tạo (04) 38540049
Phòng Máy (04) 35535674
Phòng Thanh Tra (04) 35532939
Nr.Ông Doãn Hùng
1/9 Ngõ 198 Tây Sơn (04) 38572234
Nr.Ông Phạm Thành Dung
F 305 K3 TT Học Viện Chính Trị QG HCM Nghĩa Tân (04) 37562411
Nr.Ông Ngô Ngọc Thắng
143 Vũ Hữu Thanh Xuân Bắc (04) 38543891