Nhà Máy Z157

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Nhà Máy Z157
 Thị Trấn Cầu Diễn, Tp Hà Nội
(04) 37644...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Nhà Máy Z157 - Cục Quản Lý Xe Máy
Thị Trấn Cầu Diễn (04) 37644463
Giám Đốc (04) 37643505
Bí Thư Đảng Uỷ (04) 38374792
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật + SX (04) 37644001
Phó Giám Đốc Vật Tư (04) 38373755
Tram Kiểm Định 01 (04) 38374285