Sở Nội Vụ Thành Phố Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Sở Nội Vụ Thành Phố Hà Nội
 18B Lê Thánh Tông, Tp Hà Nội
(04) 39335...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Sở
Sở Nội Vụ Thành Phố Hà Nội
18B Lê Thánh Tông
Bộ Phận Một Cửa
Trực Trong Giờ (04) 39335178
Văn Thư (04) 39335176
Phó Giám Đốc (Bà Nguyễn Thị Vinh) (04) 38237735
Phó Giám Đốc (Ông Lê Quốc Cường) (04) 39335680
Phó Giám Đốc (Ông Hoàng Duy Khanh) (04) 39345776
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Chiến) (04) 39335676
Phó Giám Đốc (Ông Phùng Văn Thiệp) (04) 39335670
Phó Giám Đốc (Ông Lê Văn Cửu) (04) 37347613
Phòng QL Sở Ngành (04) 37347584
(04) 37347585
(04) 37347586
(04) 37347587
Phòng XD Chính Quyền (04) 37347581
(04) 37347582
(04) 37347583
Phòng Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức (04) 37347571
(04) 37347572
(04) 37347573
Phòng QL Văn Thư Lưu Trữ (04) 39335673
Phòng Thanh Tra Sở (04) 39335681
Phòng Cải Cách Hành Chính (04) 37347578
Chánh Văn Phòng (Bà Đỗ ThịTuyết Lan) (04) 39335178
(04) 39335675
Hội Trường (04) 37347580
Đội Xe (04) 37347574
Bảo Vệ (04) 39335179
Fax (04) 39335177