Tạp Chí Cộng Sản

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Tạp Chí Cộng Sản
 28 Trần Bình Trọng, Tp Hà Nội
(04) 39429...
Tạp Chí Cộng Sản
28 Trần Bình Trọng
(04) 39429751
(04) 39429752
(04) 39429753
Fax (04) 39429754
Bảo Vệ Cơ Quan (04) 39429743
Tổng Biên Tập (Ông Tạ Ngọc Tấn) (04) 39429768
Nr.Ông Tạ Ngọc Tấn (04) 37548828
Thư Ký Tổng Biên Tập (Ông Phạm Việt Dũng) (04) 39429747
Nr.Ông Phạm Việt Dũng) (04) 38342636
Phó Tổng Biên Tập Thường Trực (Ông Trần Quang Nhiếp) (04) 39429759
Phó Tổng Biên Tập (Ông Nguyễn Đăng Tiến) (04) 39429767
Nr.Ông Nguyễn Đăng Tiến
Số 25 Ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa (04) 38513775
Uỷ Viên Ban Biên Tập - Kiêm Trưởng Ban -Ban Tạp Chí Cộng Sản Điện Tử (Ông Phạm Tất Thắng) (04) 39429758
Nr.Ông Phạm Tất Thắng
F304 TT XN Thiết Bị Điện ảnh Thanh Xuân (04) 38583173
Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Đức Thụ) (04) 39429766
Nr.Ông Nguyễn Đức Thụ (04) 35115932
Phó Văn Phòng Kiêm Trưởng Phòng HC - QT (Ông Ngô Gia Khánh) (04) 39429769
Phó Văn Phòng Kiêm Trưởng Phòng Tổng Hợp (Ông Phạm Văn Hiệp) (04) 39429737
Trưỏng Phòng Tài Vụ (Bà Trương Thị Tuyết Lan) (04) 39429745
Đội Trưởng Đội Xe (Ông Nguyễn Phúc Thơ) (04) 39429740
Trưởng Ban Kinh Tế (Ông Lê Xuân Đình) (04) 39429764
Nr.Ông Lê Xuân Đình (04) 38560956
Trưởng Ban Chính Trị (Ông Đỗ Nhật Tân) (04) 39429762
Phó Ban Chính Trị( Ông Nguyễn Linh Khiếu) (04) 39429763
Trưởng Ban (Ông Võ Thủ Phương) (04) 39429746
Nr.Ông Võ Thủ Phương (04) 38332941
Phó Ban QTế( Ông Nguyễn Tiến Nghĩa) (04) 39429760
Trưởng Ban Thư Ký - Bạn Đọc (Ông Nguyễn Xuân Thông) (04) 39429771
Nr.Ông Nguyễn Xuân Thông) (04) 38325364
Phó Ban Thư Ký - Bạn Đọc (Bà Hoàng Thị Bích Yến) (04) 39429748
Ban Văn Xã
Trưởng Ban (Ông Chu Thái Thành) (04) 39429765
Nr.Ông Chu Thái Thành (04) 35543156
Phó Ban (Bà Nguyễn Thị Vy) (04) 39429755
Trưởng Ban Xây Dựng Đảng (Ông Phạm Đình Đảng) (04) 39429739
Nr.Ông Phạm Đình Đảng
Số 22 Ngõ 93 Bùi Xương Trạch Thanh Xuân (04) 35597061
Phó Ban Xây Dựng Đảng Kiêm Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Ông Đoàn Thế Hanh) (04) 39429738
Nr.Ông Đoàn Thế Hanh (04) 38543224
Ban Thông Tin Tư Liệu
Trưởng Ban (Ông Hoàng Văn Tuệ) (04) 39429750
Nr.Ông Hoàng Văn Tuệ (04) 37622003
Phó Ban (Bà Trần Thị Hồng) (04) 39429749
Phó Ban - Ban Tạp Chí Cộng Sản Điện Tử ( Bà Nguyễn Thuý Anh) (04) 39429741
Trưởng Phòng Biên BanTập Báo Tạp Chí Cộng Sản Điện Tử (Ông Lê Minh Phụng) (04) 39429736
Trưởng Phòng Trị Sự BanTập Báo Tạp Chí Cộng Sản Điện Tử (Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc) (04) 39429742
Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Báo Chí (Ông Nguyễn Việt Anh) (04) 39429761
Trưởng Ban Thường Trú Phía Nam (Ông Trương Giang Long) 08-38225768
Nr.Ông Trương Giang Long 08-38981499
Phó Ban Thường Trú Phía Nam (Ông Nguyễn Như Hùng) 08-38226928
Phụ Trách Ban Thường Trú Miền Trung Và Tây Nguyên (Ông Trần Văn Tấn) 080-51301
Dự án Kết Nối Mạng Với Ban Tổ Chức Trung Ương (04) 39429756
(04) 39429757
Văn Phòng (04) 39429833
(04) 39429832
(04) 39429834
Ban QT (04) 39429831
Phó Ban (Phạm Văn Chúc) (04) 39429770
Tổ Phát Hành (04) 39429744
Văn Phòng (04) 39429835
(04) 39429837
(04) 39429838
(04) 39429836
(04) 39429839
(04) 39429840
(04) 39429841
(04) 39429842
(04) 39429843
(04) 39429844
(04) 39429845
(04) 39429846
(04) 39429847
(04) 39429848
(04) 39429849
(04) 39429850