Trường Cao Đẳng Bách Nghệ Tây Hà

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trường Cao Đẳng Bách Nghệ Tây Hà
 Cụm 5 Xã Tân Lập Đan Phượng, Tp Hà Nội
(04) 33664...
Trường Cao Đẳng Bách Nghệ Tây Hà
Cụm 5 Xã Tân Lập Đan Phượng
Phòng Đào Tạo Và QLKH (04) 33664949
Fax (04) 33665247
Phòng Bảo Vệ (04) 33860049
Khoa Kinh Tế (04) 33860618
Trung Tâm Giáo Dục Đào Tạo Từ Xa (04) 33860621
Phòng Hiệu Trưởng (04) 33665246
BQL Dự án Xây Dựng Trường (04) 33860054
Khoa Du Lịch (04) 33860619
Fax Trung Tâm Giáo Dục Đào Tạo Từ Xa (04) 33860631
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 33860528
Phòng Công Tác Học Sinh Sinh Viên (04) 33860653