Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1 - Bộ Công An

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1 - Bộ Công An
 207 Khuất Duy Tiến, Tp Hà Nội
(04) 38541...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Trường Trung Học Chuyên Nghiệp
Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1 - Bộ Công An
207 Khuất Duy Tiến
Hiệu Trưởng (Ông Đàm Xuân Nhung) (04) 38541029
Nr.Ông Đàm Xuân Nhung
TT Trường Trung Học Cảnh Sát Nhân Dân 1 Thanh Xuân Bắc (04) 38541031
Phó Hiệu Trưởng (Ông Nguyễn Văn Hiển) (04) 38542502
Phó Hiệu Trưởng (Ông Ngô Văn Hùng) (04) 38543308
Nr.Ông Ngô Văn Hùng
Chính Kinh Nhân Chính Từ Liêm (04) 38581811
Phó Hiệu Trưởng (Ông Đỗ Đức Thép) (04) 38543305
Văn Thư (04) 38542501
(04) 35537063
(04) 35537062
(04) 35530739
Tiên Dược Sóc Sơn (04) 38850414
Phòng Đào Tạo (04) 38543307
207 N3 Khuất Duy Tiến Nhân Chính (04) 35536275
(04) 35536274
(04) 35536272
(04) 35536273
Phòng XD Lực Lượng (04) 38543306
Phòng Hậu Cần
Sóc Sơn (04) 38850345
(04) 38840046
(04) 38852416
(04) 38852415
(04) 38852046
(04) 35953289
(04) 35953290
(04) 35953291
(04) 35953292
(04) 35953293
Phòng QL Học Sinh (04) 38543310
Sóc Sơn (04) 38850415
TTâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Lái Xe (04) 38543309
(04) 35811859
Bộ Môn Cảnh Sát Giao Thông Trật Tự (04) 38544541
Bộ Môn B1 (04) 38854021
(04) 35536245
Bộ Môn B2 (04) 35536286
Phòng P5 (04) 35536290
Bộ Môn B8 (04) 35536016
(04) 35536285
Phòng P3 (04) 35536287
Thường Trực
Văn Thư (04) 35534785
Văn Thư (04) 35535902
Tài Vụ (04) 35535183
Y Tế (04) 35534107
Hậu Cần (04) 38543311
TTâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Lái Xe (04) 35534211
Bộ Môn B1 (04) 35536014
Bộ Môn B3 (04) 35536013
Bộ Môn B9 (04) 35536015
Doanh Trại (04) 35536012
Chưa Xác Minh (04) 35536569
Chưa Xác Minh (04) 35536472
Chưa Xác Minh (04) 35536471
Chưa Xác Minh (04) 35536470
Chưa Xác Minh (04) 35536561
Chưa Xác Minh (04) 35536562
Chưa Xác Minh (04) 35536564
Chưa Xác Minh (04) 35536566
Chưa Xác Minh (04) 35536567
Chưa Xác Minh (04) 35536568
Phòng Hậu Cần (04) 35953262
Phòng Hậu Cần (04) 35954398
Phòng Hậu Cần (04) 35954446
Phòng Hậu Cần (04) 35954402
Phòng Hậu Cần (04) 35954459
Nhà Hiệu Bộ (04) 35954914
(04) 35954915
Tổ Xe (04) 38853693
(04) 38853694