Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương
 Thụy Phương Từ Liêm, Tp Hà Nội
(04) 38385...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Trung Tâm Nghiên Cứu
Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương
Thụy Phương Từ Liêm
Giám Đốc (04) 38385622
Phòng Tài Chính Kế Toán (04) 37570815
Fax (04) 38385804
Phó Giám Đốc (04) 37570816
Phó Giám Đốc (04) 38385803
Phòng Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế (04) 38389773
Phòng Tổng Hợp (04) 37410017
Phòng Thú Y (04) 37570812
Phòng Tổng Hợp (04) 37570813
Phòng Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật (04) 37570814
Phòng Nghiệp Vụ (04) 37410036
Phòng Chế Biến Sản Phẩm (04) 37521926