Trung Tâm Y Tế Quận Long Biên

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trung Tâm Y Tế Quận Long Biên
 485 Ngô Gia Tự, Tp Hà Nội
(04) 38779...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Y Tế - Các Tổ Chức Y Tế; Y Tế - Dịch Vụ Hỗ Trợ Y Tế; Tiêm Phòng, Tiêm Chủng; Số Điện Thoại Giải Đáp
Trung Tâm Y Tế Quận Long Biên
485 Ngô Gia Tự (04) 38779171
(04) 38778305
Phòng Khám Lao (04) 36522297