Văn Phòng Kinh Tế Và Văn Hoá Đài Bắc Tại Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Văn Phòng Kinh Tế Và Văn Hoá Đài Bắc Tại Hà Nội
 Tầng 5, Nhà Hitc, 239 Xuân Thuỷ, Tp Hà Nội
(04) 37686...
Văn Phòng Kinh Tế Và Văn Hoá Đài Bắc Tại Hà Nội
Tầng 5, Nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ
Phòng Khoa Học (04) 37686014
(04) 37686013
Chứng Nhận Giấy Tờ (04) 38335502
Visa Phổ Thông (04) 38335503
Visa LĐ (04) 38335504
Thư Ký (04) 38335505
(04) 37685395
Fax (04) 38335508
Phòng Kinh Tế Thương Vụ (04) 38335510
Fax (04) 38335509
Văn Phòng (04) 37685901
A2 42 Cầu Giấy Quan Hoa (04) 38333466
(04) 38335490
Văn Phòng (04) 37685900
Văn Phòng (04) 37686208