Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Môi Trường (IMHEN)

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Môi Trường (Imhen)
 23/62 Nguyễn Chí Thanh, Tp Hà Nội
(04) 37733...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Khí Tượng - Thủy Văn
Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Môi Trường (IMHEN)
23/62 Nguyễn Chí Thanh
(04) 37733090
(04) 37733091
(04) 37733092
(04) 37733094
Viện Trưởng (PGS.TS TrầnThục) (04) 38359540
Phó Viện Trưởng (TS Nguyễn Văn Thắng) (04) 38359415
Fax (04) 38355993
Thường Trực (04) 38358835
Phòng Hội Thảo (04) 38356980
Phòng Khoa Học - Đào Tạo & Hợp Tác Quốc Tế
Trưởng Phòng (04) 38355815
Phó Trưởng Phòng (04) 37732636
Khoa Học,Đào Tạo (04) 37731513
Văn Phòng
Chánh Văn Phòng (04) 38343538
Phó Chánh Văn Phòng (04) 38343541
Văn Thư (04) 37731410
Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Trưởng Phòng (04) 38357234
Phó Trưởng Phòng (04) 38343590
Trung Tâm Nghiên Cứu Môi Trường
Giám Đốc (04) 37733159
Phó Giám Đốc (04) 38359491
Trung Tâm Nghiên Cứu Thuỷ Văn Và Tài Nguyên Nước
P. Giám Đốc (04) 38357160
Giám Đốc (04) 37730524
TTâm Nghiên Cứu Khí Tượng - Khí Hậu
Giám Đốc (04) 38359415
Phó Giám Đốc (04) 37733093
Phòng Dự Báo Khí Tượng - Khí Hậu (04) 38357159
Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Tượng Nông Nghiệp
Giám Đốc (04) 38358626
Phó Giám Đốc (04) 38359164
Trung Tâm Nghiên Cứu Biển Và Tương Tác Biển - Khí Quyển
Phó Giám Đốc (04) 37730409
Trung Tâm Tư Vấn Khí Tượng Thuỷ Văn Và Môi Trường
Giám Đốc (04) 38359491
Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (04) 37732530
Phòng Nghiên Cứu Công Nghệ Đo Đạc Khí Tượng Thuỷ Văn Và Môi Trường (04) 37731320