Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Á - Châu Úc

Lọc kết quả tìm kiếm

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Á - Châu Úc

TLSQ Việt Nam tại Ả rập - Xê út

ÐSQ Việt Nam tại Ấn Ðộ

Ðịa chỉ: Villa số 11, đường 323/36, đại lộ heikh Khalifa bin Zayed, Al Jafiliya, Bur Dubai, Dubai

Ðiện thoại: (971-4) 398 8924

Fax: (971-4) 398 8624

Email: vnconsul@emirates.net.ae

Ðịa chỉ: 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi

Ðiện thoại: (91 -11) 2301 9818 / 2301 0532

Fax: (91 -11) 2301 7714 / 2301 8448

Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in

TLSQ Việt Nam tại Bombay (Ấn Ðộ)

ÐSQ Việt Nam tại Bru-nây

Ðịa chỉ: Wajeda House, đường Gulmohat Cross,

7, Juhu Scheme, Mumbai - 400 049, Bombay

Ðiện thoại: (91-22) 2620 8589 / 2620 8549

Fax: (91-22) 2624 8538

Email: vietnam@mtnl.net.in

Ðịa chỉ: Nhà số 18, Simpang 80-11, Kg. Pengkalan

Gadong, Km 4, Jalan Gadong

Ðiện thoại: (673) 245 6483 / 245 6486

Fax: (673) 245 6485

Email: srv@brunet.bn

ÐSQ Việt Nam tại Cô Oét

ÐSQ Việt Nam tại Campuchia

Ðịa chỉ: Jabriya, Khu 10, Phố 19, villa số 96,

P.O.Box 1232, Dasman 15463

Ðiện thoại: (965) 531 1450 / 535 1593

Fax: (965) 535 1592

Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn

Ðịa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh

Ðiện thoại: (855-23) 726 273 / 726 274

Fax: (855-23) 362 314

Email: vnembpnh@online.com.kh

Lãnh sự: Điện thoại: (855-23) 362 531;

Fax: (855-23) 427 385

TLSQ Việt Nam tại Batambang (Campuchia)

TLSQ Việt Nam tại Sihanouk Ville (Campuchia)

Ðịa chỉ: Đường số 3, Batambang

Ðiện thoại: (855-53) 952 894

Fax: (855-53) 952 894

Email: lsqvnbat@camintel.com

Ðịa chỉ: Sihanouk Ville

Ðiện thoại: (855 - 34) 933 669

Fax: (855 - 34) 933 669

Email: tlsqsiha@camintel.com

ÐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

ÐSQ Việt Nam tại In-đô-nê-xia

Ðịa chỉ: 28-58, Samchong - Dong, Chongno-Ku,

110-230, Seoul

Ðiện thoại: (82-2) 738 2318 / 739 2065

Fax: (82-2) 739 2604

Lãnh sự: Điện thoại: (82-2) 734 7948;

Fax: (82-2) 738 2317

Ðịa chỉ: Số 25 JL. Teuku Umar, Menteng,

Jakarta-Pusat

Ðiện thoại: (62-21) 310 0358 / 315 6775

Fax: (62-21) 314 9615

Email: embvnam@uninet.net.id

Lãnh sự: Điện thoại: (62-21) 315 8537

ÐSQ Việt Nam tại Irắc

ÐSQ Việt Nam tại Iran

Ðịa chỉ: Hay Andalus, Mahalla 611, Zuqaq 34,

Nhà 71, P.O. Box 15054 Yarmuk

Ðiện thoại: (964-1) 541 3409 / 543 9919

Fax: (964-1) 541 1388

Email: embassyvn_iraq@yahoo.com

Ðịa chỉ: Đại lộ Valiyeasr, .Ardebili, Pesyan,

Baghestan 6, Mardani, East Ordibehesht, số 6, Tehran

Ðiện thoại: (98-2) 1241 1670

Fax: (98-2) 1241 6045

Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir

ÐSQ Việt Nam tại Lào

TLSQ Việt Nam tại Pắc - xế (Lào)

Ðịa chỉ: Đường Thatluang Rd, Viên Chăn

Ðiện thoại: (856-21) 413 409

Fax: (856-21) 414 601

Email: lao.dsqvn@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Điện thoại: (856-21) 413 400

Ðịa chỉ: 31 Banphabạt, Pắc - xế, Champassak

Ðiện thoại: (856-31) 212 058

Fax: (856-31) 212 827

TLSQ Việt Nam tại Savanakhet (Lào)

ÐSQ Việt Nam tại Ma-lay-xia

Ðịa chỉ: 118 Si-Sa-Vang-Vong Muong Khanthabouli,

Savannakhet

Ðiện thoại: (856-41) 212 418

Fax: (856-41) 212 182

Ðịa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur

Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534

Fax: (60-3) 2148 3270

Email: daisevn1@putra.net.my

Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036

ÐSQ Việt Nam tại Mi-an-ma

ÐSQ Việt Nam tại Mông Cổ

Ðịa chỉ: 317-319 đường U Wisara, Sanchaung

Township, Yangon

Ðiện thoại: (95-1) 524 656 / 501 993

Fax: (95-1) 524 285

Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

Ðịa chỉ: EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar

Ðiện thoại: (976) 145 4632

Fax: (976) 145 8923

Email: vinaemba@magicnet.mn

ÐSQ Việt Nam tại Nhật

TLSQ Việt Nam tại Osaka (Nhật)

Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314

Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652

Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311;

Fax: (81-3) 3466 3312

Ðịa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Estate Bakurocho, 1-4-10

Bakurocho Chuo-ku, Osaka 541

Ðiện thoại: (81-6) 6263 1645 / 6263 1600

Fax: (81-6) 6263 1770 / 6263 1805

Email: tlsvnos@gold.ocn.ne.jp

ÐSQ Việt Nam tại Niu-di-lân

ÐSQ Việt Nam tại Philippin

Ðịa chỉ: Tầng 21, Grand Plimmer Tower, 2 Gilmer

Terrace P.O. Box 8042, Welllington

Ðiện thoại: (64-4) 473 5912

Fax: (64-4) 473 5913

Email: embassyvn@paradise.net.nz

Ðịa chỉ: 670 Pablo Ocampo (Vito Cruz) Malate, Manila

Ðiện thoại: (63-2) 525 2837 / 521 6843

Fax: (63-2) 526 0472

Email: sqvnplp@qinet.net

Lãnh sự: Điện thoại: (63-2) 524 0364

ÐSQ Việt Nam tại Thái Lan

TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan)

Ðịa chỉ: 83/1 đường Wireless, Lumpini, Pathurnwan,

Băng Cốc

Ðiện thoại: (66-2) 267 9602

Fax: (66-2) 254 4630

Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th

Lãnh sự: Điện thoại: (66-2) 251 5837; 251 3551;

Fax: (66-2) 251 7201

Ðịa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000

Ðiện thoại: (66-4) 324 2190

Fax: (66-4) 324 1154

ÐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

ÐSQ Việt Nam tại Triều Tiên

Ðịa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gajiosmanpasa, Ankara

Ðiện thoại: (90-312) 446 8049

Fax: (90-312) 446 5623

Email: dsqvnturkey@yahoo.com

Ðịa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang

Ðiện thoại: (850- 2) 381 7353

Fax: (850- 2) 381 7632

Lãnh sự: Điện thoại: (850- 2) 381 7111

ÐSQ Việt Nam tại Trung Quốc

TLSQ Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)

Ðịa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai,

P.O.Box 00600, Bắc Kinh

Ðiện thoại: (86-10) 6532 1155 / 6532 1125

Fax: (86-10) 6532 5720

Email: suquanbk@yahoo.com

Lãnh sự: Điện thoại: (86-10) 6532 5414

Ðịa chỉ: Tầng 2, khách sạn Kai Wah International,

157 đường Beijing, Côn Minh

Ðiện thoại: (86-871) 352 2669 / 351 5889

Fax: (86-871) 351 6667

Email: tlsqcm@yahoo.com

TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc)

TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Ðịa chỉ: Tầng 15, Great Smart Tower, 230 đường

Wan Chai, Hồng Kông

Ðiện thoại: (852) 2591 4517 / 2591 4510

Fax: (852) 2591 4524 / 2591-4539

Ðịa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ

Minzu, Nam Ninh

Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562

Fax: (86-77) 1553 4738

Email: tlsqvn@rediffmail.com

TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)

VP Ðại diện Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Ðài Loan (Trung Quốc)

Ðịa chỉ: Khách sạn Jin Yanf, 92 đường Huanshi Western, Quảng Châu

Ðiện thoại: (86-20) 8652 7908

Fax: (86-20) 8652 7808

Ðịa chỉ: Tầng 3, 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc

Ðiện thoại: (886-2) 2516 6626

Fax: (886-2) 2504 1761

Lãnh sự: Điện thoại: (8862) 2516 6648;

Fax: (8862) 2516 6625

ÐSQ Việt Nam tại Úc

TLSQ Việt Nam tại Sydney (Úc)

Ðịa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra

Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549

Fax: (61-2) 6286 4534

Email: vembassy@webone.com.au

Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556

Ðịa chỉ: 489 đường New South Head, Double Bay,

Sydney, N.S.W. 2028

Ðiện thoại: (61-2) 9327 2539 / 9327 1912

Fax: (61-2) 9328 1653

Email: vnconsul@ihug.com.au

ÐSQ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan

ÐSQ Việt Nam tại Xin-ga-po

Ðịa chỉ: Phố Rashidov 100 Tashkent

Ðiện thoại: (998-7) 1134 0393 / 11344 541

Fax: (998-7) 1120 6265 / 1120 6556

Email: dsqvntas@rol.uz

Ðịa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Ðiện thoại: (65) 6462 5936 / 6462 5938

Fax: (65) 6468 9863