Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Âu

Lọc kết quả tìm kiếm

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Âu

ÐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen

ÐSQ và P/Ðoàn Việt Nam tại Áo

Ðịa chỉ:       Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd

Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912

Fax:            (44-20) 7937 6108

Email:          embassy@vietnamembassy.org.uk

Ðịa chỉ:       Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên

Ðiện thoại: (43-1) 368 0755

Fax:            (43-1) 368 0754

Email:          embassy.vietnam@aon.at

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Ba Lan

ÐSQ Việt Nam tại Bê-la-rút

Ðịa chỉ:       Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa

Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780

Fax:            (48-22) 844 6723

Email:          office@ambasadawietnam.org

Lãnh sự:    Điện thoại: (48-22) 844 6740

Ðịa chỉ:       Số 3, phố Mozajskovo, Minsk

Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538

Fax:            (375-1) 7239 1538

Email:          dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Bỉ

ÐSQ Việt Nam tại Bungari

Ðịa chỉ:       #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles

Ðiện thoại: (32-2) 379 2737

Fax:            (32-2) 374 9376

Email:          vnemb.brussels@skynet.be

Lãnh sự:    Điện thoại: (32-2) 379 2736

Ðịa chỉ:       Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113

Ðiện thoại: (359) 2963 2609

Fax:            (359) 2963 3658

Email:          dsqvnsofia@eml.cc

Lãnh sự:    Điện thoại: (359) 2963 3742

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Đan Mạch

ÐSQ Việt Nam tại Ðức

Ðịa chỉ:       Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup,

                    Copenhagen

Ðiện thoại: (45) 3918 3932

Fax:            (45) 3918 4171

Email:          embvndk@hotmail.com

Ðịa chỉ:       Elsenstrasse 3, 12435 Berlin

Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113

Fax:            (49-30) 5363 0200

Email:          sqvnberlin@t-online.de

Lãnh sự:    Điện thoại: (49-30) 5363 0100

 

 

Văn phòng Bonn - ÐSQ Việt Nam tại Đức

ÐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Ðịa chỉ:       Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn

Ðiện thoại: (49-22) 895 7540

Fax:            (49-22) 835 1866

Email:          sqvnbonn@aol.com

Ðịa chỉ:       Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague

Ðiện thoại: (31-70) 364 8917

Fax:            (31-70) 364 8656

Email:          emviet@planet.nl

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Hungari

ÐSQ Việt Nam tại Liên Bang Nga

Ðịa chỉ:       1062 Déhibáb, U.29, Budapest

Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922

Fax:            (36-1) 352 8798

Email:          su_quan@hu.inter.net

Lãnh sự:    Điện thoại: (36-1) 343 3836

Ðịa chỉ:       13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va

Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212

Fax:            (7-095) 246 3121

Email:          dsqvn@com2com.ru

Lãnh sự:    Điện thoại: (7-095) 246 0687;

                   Fax: (7-095) 246 6807

 

 

TLSQ Việt Nam tại Vla-di-vox-toc - Liên bang Nga

ÐSQ Việt Nam tại Pháp

Ðịa chỉ:       107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc

Ðiện thoại: (7-4232) 226 948

Fax:            (7-4232) 261 946

Ðịa chỉ:       62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari

Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400

Fax:            (33-1) 4524 3948

Email:          vnparis@wanadoo.fr

Lãnh sự:    Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426;

                   Fax: (33-1) 4414 6424

 

 

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp

ÐSQ Việt Nam tại Rumani

Ðịa chỉ:       2, đường Le Verrier, 75006 Paris

Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877

Fax:            (33-1) 4432 0879

Email:          unescovn@yahoo.com

Ðịa chỉ:       35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest

Ðiện thoại: (40-1) 312 1626

Fax:            (40-1) 311 0334

Email:          vietrom2002@hotmail.com

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Séc

ÐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha

Ðịa chỉ:       Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00

Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540

Fax:            (420-2) 5721 1792

Email:          dsqvietnamcz@yahoo.com

Lãnh sự:    Điện thoại: (420-2) 2492 2074;

                   Fax: (420-2) 2491 6488

Ðịa chỉ:       C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid

Ðiện thoại: (34-91) 510 2867

Fax:            (34-91) 415 7067

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Ðiển

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ

Ðịa chỉ:       26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm

Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071

Fax:            (46-8) 5562 1080

Email:          infor@vietnamemb.se

Lãnh sự:    Điện thoại: (46-8) 5562 1079

Ðịa chỉ:       Schlosslistrasse 26, 3008 Bern

Ðiện thoại: (41-31) 388 7878

Fax:            (41-31) 388 7879

Email:          vietsuisse@bluewin.ch

 

 

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ

ÐSQ Việt Nam tại Ucraina

Ðịa chỉ:       18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218

                   Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ

Ðiện thoại: (41-2) 798 9866

Fax:            (41-2) 798 0724

Email:          mission.vietnam@itu.ch

Ðịa chỉ:       Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép

Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837

Fax:            (380-4) 4294 8066

Email:          dsq@dsqvn.kiev.ua

Lãnh sự:    Điện thoại: (380-4) 4294 8087

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Ý

 a                                                

Ðịa chỉ:       #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma

Ðiện thoại: (39-06) 854 3223 / 8543 235

Fax:            (39-06) 854 8501

Email:          vietnam@vnembassy.it

 

Nguồn: TCDL