Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Mỹ

Lọc kết quả tìm kiếm

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Mỹ

ÐSQ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na

ÐSQ Việt Nam tại Bra-xin

Ðịa chỉ:       Calle 11 de Septiembre 1442 C.P. 1426 –

                  Capital Federal Argentina

Ðiện thoại: (54-11) 4783 1802 / 4783 1825

Fax:            (54-11) 4728 0078

Email:          sqvnartn@fibertel.com

Ðịa chỉ:       Shis Q1 05, Conjunto 14, Casa 21, Lago

                   Sul, CEP: 71615-140, Brasilia/DF

Ðiện thoại: (55-61) 364 5876 / 364 7587

Fax:            (55-61) 364 5836

Email:          tlsqvnsp@uol.com.br

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Canada

ÐSQ Việt Nam tại Chi-lê

Ðịa chỉ:       470 phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8

Ðiện thoại: (1-613) 236 0772

Fax:            (1-613) 236 2704

Lãnh sự:    Điện thoại: (1-613) 2361398;

                   Fax: (1-613) 236 0819

Ðịa chỉ:       2751 Eliodoro Yanez, Providencia, Santiago

Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755

Fax:            (56-2) 356 6564

Email:          sqvnchile@yahoo.com

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Cu Ba

ÐSQ Việt Nam tại Mê-hi-cô

Ðịa chỉ:       # 1802, 5ta. Avenide, Esquina A 18,

                  Miramarm Playa. La Habana

Ðiện thoại: (53-7) 204 1502/ 204 1042

Fax:            (53-7) 204 1041

Email:          embaviet@ceniai.inf.cu

Ðịa chỉ:       255 Sierra Ventana, Lomas de Chapultepec,

                  Delegation Miguel Hidalgo

Ðiện thoại: (52-55) 5540 1632

Fax:            (52-55) 5540 1612

Email:          dsqvn@terra.com.mx

Lãnh sự:    Điện thoại: (52-55) 5540 7587;

                   Fax: (52-55) 5520 8689

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Mỹ

Phái đoàn Việt Nam tại LHQ

Ðịa chỉ:       1233, Phố 20, N.W. Suite 400 Washington DC.

Ðiện thoại: (1 -202) 861 0737

Fax:            (1 -202) 861 0917

Email:          info@vietnamembassy-usa.org

Lãnh sự:    Điện thoại: (1 -202) 861 0694; 861 2293;

                   Fax: (1 -202) 861 1297

Ðịa chỉ:       866 UN Plaza, Suite 435, New York

Ðiện thoại: (1-212) 644 0594

Fax:            (1-212) 644 5732

Email:          vietnamun@vnmission.com

 

 

TLSQ Việt Nam Tại San Francisco (Mỹ)

ÐSQ Việt Nam tại Panama

Ðịa chỉ:       1700 California, Suite 430 San Francisco

Ðiện thoại: (1-415) 922 1577

Fax:            (1-415) 922 1848

Email:          info@vietnamconsulate-sf.org

Lãnh sự:    Điện thoại: (1-415) 922 1707;

                   Fax: (1-415) 922 1757

Ðịa chỉ:       52 Jose Gabriel Duque, La Cresta, Ciudad de Panama, Aparatado Postal 12434-6A, El Dorado

Ðiện thoại: (507) 265 2551

Fax:            (507) 265 6052 / 264 4909

Email:          embavinapa@cwpanama.net