Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Phi

Lọc kết quả tìm kiếm

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Phi

ÐSQ Việt Nam tại Ai Cập

ÐSQ Việt Nam tại Ăng-gô-la

Ðịa chỉ:       Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo

Ðiện thoại: (20-2) 761 7309

Fax:            (20-2) 336 8612

Email:          vinaemb@intouch.com

Ðịa chỉ:       Edificio "Kalunga Atrium", 10 Andar Rua

                   Engracia Fragoso - Ingombotas, Luanda

Ðiện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075

Fax:            (244-2) 390 369

Email:          dsqvnangola@netangola.com

 

 

ÐSQ Việt Nam tại An-giê-ri

ÐSQ Việt Nam tại Li Bi

Ðịa chỉ:       30, Rue Chénoua, Hydra, Alger

Ðiện thoại: (213) 269 2752

Fax:            (213) 269 3778

Email:          sqvnaler@djazair-conn.ect.com

Ðịa chỉ:       587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas, Tripoli

Ðiện thoại: (218-2) 1483 5587 / 1483 6274

Fax:            (218-2) 1483 6962

Email:          dsqvnlib@yahoo.com

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Nam Phi

ÐSQ Việt Nam tại Tan-za-nia

Ðịa chỉ:       87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria

Ðiện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118

Fax:            (27-12) 362 8115

Email:          embassy@vietnam.co.za

Ðịa chỉ:       P.O.Box 9724, Dar Es Salaam

Ðiện thoại: (255-2) 2277 3172

Fax:            (255-2) 2277 3138

Email:          vnembassy@raha.com