Lọc kết quả tìm kiếm

Nghề đan tơ lưới

  • Tên làng nghề: LÀNG NGHỀ DỆT CHÃ THÔN AN MỸ
    Địa chỉ:
    Thôn An Mỹ - Xã Đại Thắng - Huyện Phú Xuyên
    Giới thiệu:

    Thôn An Mỹ, xã Đại Thắng có 530 hộ, là thôn theo đạo thiên chúa 100%, trước những năm 1990 đời sống của người dân trong thôn rất khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp không có ngành nghề khác.Những năm 1990 đất nước mở cửa nền kinh tế. Người dân thôn An Mỹ đã học tập đưa nghề dệt chã về quê hương bước đầu chỉ có 8 đến 10 máy sản xuất trong thôn. Song do làm ăn có hiệu quả, nhân dân tích cực hưởng ứng và tiếp thu nghề mới, nghề được nhân rộng, số lao động trong làng làm nghề ngày càng tăng cao, nguồn thu nhập từ nghề dệt chã đã trở thành nghề chính của thôn. Trong các năm gần đây nghề của thôn phát triển mạnh, hiện tại số hộ làm nghề chiếm trên 60% số hộ trong thôn.