VINEXAD - Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Vinexad - Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại

Công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trong ngành quảng cáo, truyền thông, triển lãm sự kiện và xúc tiến thương mại quốc tế.

 9 Đinh Lễ, Tp Hà Nội
(04) 38255...

Ngành Nghề Kinh Doanh

Hội Chợ & Triển Lãm - Các Tổ Chức;
Quảng Cáo - Các Dịch Vụ

 

Số 9 Đinh Lễ (04) 38255546
Fax (04) 38255556
   

 

VINEXAD - Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại (04) 38255546
9 Đinh Lễ (04) 38255556