Trung Tâm Kiểm Dịch Quốc Tế Hà Nội

Lọc kết quả tìm kiếm
Facebook Twitter Gmail Digg Delicious LinkedIn
Trung Tâm Kiểm Dịch Quốc Tế Hà Nội

Trung tâm kiểm dịch quốc tế Hà Nội chuyên tiêm chủng quốc tế cho người xuất cảnh ngoài ra trung tâm còn tiêm chủng các loại vaccin theo yêu cầu.

 35 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Tp Hà Nội
(04) 37339...
Trung Tâm Kiểm Dịch Quốc Tế Hà Nội (04) 37339803
35 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy (04) 37685512
Phòng Tiêm Chủng Quốc Tế Cho Người Xuất Cảnh (04) 38865570
(04) 35840723