Lọc kết quả tìm kiếm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Căn cứ Nghị quyết ngày 15/04/2013 của Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam: thông qua việc đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam thành Công ty cổ phần Những Trang vàng Việt Nam.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0100112194, Đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 2 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15 tháng 05 năm 2013.

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu số 246250/ĐKMD-PC64, ngày 17 tháng 05 năm 2013 do Công an Hà Nội cấp.

Công ty Cổ phần Những Trang vàng Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 15/5/2013  Công ty Cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam chính thức đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM với các thông tin chi tiết:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI VÀ TRANG VÀNG 1 – VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

Thay đổi

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài

VIETNAM TELEPHONE DIRECTORY AND YELLOW PAGES JOINT STOCK COMPANY -1

VIETNAM YELLOW PAGES JOINT STOCK COMPANY

Thay đổi

Tên viết tắt

VIETRAVA-1

VNYP.JSC

Thay đổi

Địa chỉ trụ sở chính

809 đường Giải phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

809 đường Giải phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Không đổi

Mã số thuế

0100112194

0100112194

Không đổi

Website

www.nhungtrangvang.com.vn
www.vnyp.vn

www.nhungtrangvang.vn
www.vnyp.vn

Thay đổi

Kể từ ngày 27/5/2013,Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 27/5/2013, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với Quý Cơ quan, (Quý công ty) và (Đối tác) đều là giả mạo và trái pháp luật.

Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam xin thông báo để Quý cơ quan, (Quý công ty) và (Đối tác) được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng thông báo.