Ngành nghề: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH / GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN