Y E L L O W P A G E S
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Hiểu rõ nguồn nhân lực VNPT qua hoạt động cho thuê lại lao động và tin tưởng vào kinh nghiệm đúc kết từ hơn 20 năm trong hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng, VNYP đã thành lập Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực, triển khai các hoạt động đào tạo về kỹ năng mềm kinh doanh, kỹ thuật viễn thông, huấn luyện an toàn lao động, phổ biến kiến thức...nhằm góp phần củng cố năng lực làm việc cho đội ngũ lao động VNPT.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về Dịch vụ Đào tạo

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081