Y E L L O W P A G E S

Office Address

Melbourne’s GPO 434 Bourke St. Dhaka VIC 3074, Australia

  Office Address

  Melbourne’s GPO 434 Bourke St. Dhaka VIC 3074, Australia

  Contact Info

  Phone: (+096) 302 443 7488
  Fax: (+096) 204 353 6684
  Email: saasland@gmail.com

  Leave a Message

   Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

   Follow Us

   Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
   Email: info@yp.com.vn
   Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
   Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081