Y E L L O W P A G E S
Mô tả
Công việc

Nhân viên lắp đặt thiết bị viễn thông

Bằng cấp

Phù hợp với yêu cầu công việc

Kinh nghiệm

Phù hợp với yêu cầu công việc

Thời hạn nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ liên tục

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lắp đặt thiết bị viễn thông

Mô tả công việc

 • Trực tiếp vận hành thiết bị VT-CNTT; Tiếp nhận xử lý, sửa chuawax kiệp thời các sự cố về mạng lưới, thiết VT- CNTT bao gồm thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn, thiết bị đầu cuối, thiết bị truy nhập, cáp, đương dây thuê bao, BTS, cột angten, nguồn điện, máy nổ và các thiết bị phụ trợ khác trên địa bàn do tổ quản lý
 • Quản lý, vận hành khai thác các thiết bị VT-CNTT (bao gồm: Nhà trạm, thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn, thiết bị IP, BTS, cột angten, nguồn điện, máy nổ và các thiết bị phụ trợ khác) trên địa bàn tổ quản lý( vệ sinh nhà trạm, chạy máy nổ khi cúp điện).
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các sự cố về thiết bị VT-CNTT, mạng lưới;
 • Cập nhật hồ sơ, số liệu biến động của thiết bị VT-CNTT ( bao gồm thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn, thiết bị IP, BTS, cột angten, nguồn điện, máy nổ và các thiết bị phụ trợ khác) trên địa bàn tổ quản lý;
 • Khai báo hồ sơ trên DSLAM/SƯ/OLT, thiết lập dịch vụ băng rộng cung cấp cho khách hàng, chủ trì xử lý VISA, DSLAM/SƯ/OLT; Đo kiểm tra từ xa đường dây ADSL, Fiber….
 • Thực hiện bảo dưởng thiết bị outdoor, indoor(nếu có) các trạm BTS và các thiết bị phụ trợ ( máy lạnh, máy nổ, tủ nguồn, Accu,…)
 • Đo thử, kiểm tra định kỳ chất lượng mạng ngoại vi và hệ thống tiếp đát chống sét.
 • Phối hợp trong nhóm công nhân để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao; thực hiện báo cáo cấp trên theo quy định.
 • Thi công lắp đặt mới và sửa chữa các dịch vụ VT-CNTT trong khu vực được phân công quản lý.
 • Cập nhật số liệu lắp đặt, phát triển dịch vụ mới các dịch vụ VT-CNTT vào chương trình điều hạnh SXKD
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ VT-CNTT, thiết bị đầu cuối, khắc phục các sự cố đơn giản
 • Ký biên bản nghiệm thu lắp đặt, bàn giao thiết bị đầu cuối ( nếu có) khắc phục sự cố.
 • Cập nhật kết quả, báo cáo, bàn giao hồ sơ thực hiện công việc với tổ trưởng.
 • Hoàn thiện các thủ tục, đề nghị thanh toán vật tư thiết bị đã thi công.
 • Phối hợp đấu nối thuê bao mới phát triển, dịch chuyển, tháo máy cũ hoặc đấu chuyển cáp tại MDF
 • Quản lý công cụ, dụng cụ phân cho cá nhân pjhucj vụ công việc
 • Thi công các phương án cải tạo, nâng cấp, phát triển mới mạng ngoại vi trong khu vực được phân công quản lý.
  Thực hiện các công việc khác cấp trên giao; Thực hiện báo cáo cấp trên theo quy định

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081