Y E L L O W P A G E S
Mô tả
Địa điểm

Hà Nội

Loại công việc

Toàn thời gian

Bằng cấp

Phù hợp với yêu cầu công việc

Kinh nghiệm

Phù hợp với yêu cầu công việc

Thời hạn nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ liên tục

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THEO NHU CẦU CỦA BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

1. Vị trí tuyển dụng: Vận hành hấp sấy, y công

Nội dung công việc:

+ Nhận của các khoa phòng, trung tâm dụng cụ đã sử dụng và trả các khoa các dụng cụ đã được tiệt khuẩn. Đảm bảo trả dụng cụ, đồ vải, bông gạc y tế đã tiệt khuẩn cho các khoa phòng, trung tâm đúng thời hạn quy định, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không thiếu sót, không nhầm lẫn giữa các bộ phận với nhau;
+ Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và đổ vải, bông gạc y tế đúng quy định kĩ thuật, đúng tiêu chuẩn Bệnh viện đề ra.
+ Thực hiện thu gom và xử lí chất thải đúng quy chế xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ Sử dụng hoá chất tiệt khuẩn (nếu có) theo đúng chỉ định;
+ Báo cáo kịp thời tình huống đặc biệt hoặc sự cố xảy ra trong quá trình giặt là cho trưởng bộ phận để có phương án xử lý kịp thời
+ Dọn dẹp vệ sinh trang thiết bị, nơi làm việc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết để sử dụng hàng ngày;
+ Kiểm tra và báo cáo ngay cho người quản lý trực tiếp về tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị nơi làm việc: đèn chiếu sáng, quạt mát, trang thiết bị…khi có sự cố, hỏng hóc, mất mát xảy ra;
+ Hoàn tất các công việc do người quản lý trực tiếp giao;
+ Duy trì các tiêu chuẩn vận hành của trang thiết bị theo nhiệm vụ được giao;
+ Tuân thủ nội quy – quy chế nội bộ của Bệnh viện Bưu điện.

Địa điểm làm việc: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bưu điện

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái 2 – Hai Bà Trưng – Hà Nội

2. Vị trí tuyển dụng: Vận hành máy giặt

Nội dung công việc:

Thực hiện công việc giặt giũ quần áo, đồ vải của Bệnh viện Bưu điện. Đảm bảo quần áo, đồ vải luôn khô, sạch, thơm và không nhăn nhúm; đảm bảo trả quần áo, đồ vải cho các khoa phòng, trung tâm đúng thời hạn quy định, không thiếu sót, không nhầm lẫn giữa các bộ phận với nhau:
+ Nhận bàn giao quần áo, đồ vải bẩn từ bộ phận buồng phòng hoặc các khoa phòng, trung tâm: nơi gửi, số lượng, chất lượng, có bị rách, phai màu hay không…
+ Phân loại quần áo, đồ vải: đồ màu, đồ trắng, đồ của CBNV, đồ của bệnh nhân, đồ vải phục vụ chuyên môn… trước khi đưa vào máy giặt;
+ Sử dụng hoá chất giặt theo đúng chỉ định;
+ Đối với một số quần áo màu trắng hay đồ vải màu trắng (vỏ chăn, vỏ gối, ga…) phải tẩy trắng theo định kỳ hoặc khi bẩn – ố màu, đảm bảo đồ luôn được trắng.
+ Đảm bảo chất lượng giặt là theo đúng tiêu chuẩn Bệnh viện đề ra.
+ Báo cáo kịp thời tình huống đặc biệt hoặc sự cố xảy ra trong quá trình giặt là cho trưởng bộ phận để có phương án xử lý kịp thời
+ Bàn giao lại đồ, quần áo sạch cho bộ phận đóng gói.
+ Dọn dẹp vệ sinh trang thiết bị, nơi làm việc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết để sử dụng hàng ngày;
+ Kiểm tra và báo cáo ngay cho người quản lý trực tiếp về tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị nơi làm việc: đèn chiếu sáng, quạt mát, trang thiết bị…khi có sự cố, hỏng hóc, mất mát xảy ra;
+ Báo cáo cho người quản lý trực tiếp khi nhận được đồ thất lạc của người bệnh;
+ Hoàn tất các công việc do người quản lý trực tiếp giao;
+ Duy trì các tiêu chuẩn vận hành của trang thiết bị theo nhiệm vụ được giao;
+ Tuân thủ nội quy – quy chế nội bộ của Bệnh viện Bưu điện.

Địa điểm làm việc: Nhà giặt thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bưu điện

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái 2 – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Vị trí tuyển dụng: Vận hành đóng gói đồ vải

Nội dung công việc:

Thực hiện công việc là phẳng và đóng gói quần áo, đồ vải của Bệnh viện Bưu điện. Đảm bảo quần áo, đồ vải luôn khô, sạch, thơm và không nhăn nhúm; đảm bảo trả quần áo, đồ vải cho các khoa phòng, trung tâm đúng thời hạn quy định, không thiếu sót, không nhầm lẫn giữa các bộ phận với nhau:
+ Nhận bàn giao quần áo, đồ vải sạch từ bộ phận giặt giũ: số lượng, chất lượng, có bị rách, phai màu hay không…
+ Phân loại, nhận định chất liệu quần áo, đồ vải: đồ màu, đồ trắng, đồ của CBNV, đồ của bệnh nhân, đồ vải phục vụ chuyên môn… trước khi là phẳng và đóng gói;
+ Đảm bảo chất lượng quần áo, đồ vải theo đúng quy cách, tiêu chuẩn Bệnh viện đề ra.
+ Báo cáo kịp thời tình huống đặc biệt hoặc sự cố xảy ra trong quá trình làm việc cho trưởng bộ phận để có phương án xử lý kịp thời
+ Bàn giao lại đồ vải, quần áo sạch đã là phẳng và đóng gói cho bộ phận buồng phòng hoặc các bộ phận tiếp nhận khác khi được yêu cầu.
+ Dọn dẹp vệ sinh trang thiết bị, nơi làm việc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết để sử dụng hàng ngày;
+ Kiểm tra và báo cáo ngay cho người quản lý trực tiếp về tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị nơi làm việc: đèn chiếu sáng, quạt mát, trang thiết bị…khi có sự cố, hỏng hóc, mất mát xảy ra;
+ Báo cáo cho người quản lý trực tiếp khi nhận được đồ thất lạc của người bệnh;
+ Hoàn tất các công việc do người quản lý trực tiếp giao;
+ Duy trì các tiêu chuẩn vận hành của trang thiết bị theo nhiệm vụ được giao;
+ Tuân thủ nội quy – quy chế nội bộ của Bệnh viện Bưu điện .

Địa điểm làm việc: Nhà giặt thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bưu điện

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái 2 – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081