Y E L L O W P A G E S
Mô tả
Công việc

Trợ lý hành chính

Bằng cấp

Phù hợp với yêu cầu công việc

Kinh nghiệm

Phù hợp với yêu cầu công việc

Thời hạn nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ liên tục

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý hành chính

Mô tả công việc

 • Công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định và nghiệp vụ. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trung tâm về công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật, Tập đoàn;
 • Nhận công văn, trình triển khai các công văn đến và đi của đơn vị.
 • Quản lý con dấu của đơn vị. Thực hiện cấp số, đóng dấu văn bản đúng quy định.
 • Kiểm soát lỗi văn bản đối với các văn bản ban hành của đơn vị.
 • Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu một cách khoa học và đúng quy định.
 • Tổ chức phục vụ hoặc phối hợp phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các đơn vị, bộ phận.
 • Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đón tiếp các đoàn khách trong và các đơn vị .
 • Mua sắm, thanh toán VPP, dụng cụ cần thiết cho Lãnh đạo và các phòng ban, gửi điện hoa hiếu hỷ, nhận đặt báo chí…in khẩu hiệu, băng chúc mừng, tuyên truyền hội nghị nội bộ…
 • Quản lý và cấp phát các ấn phẩm.
 • Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
 • Thực hiện các công việc thanh tra, pháp chế đơn vị
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081