Y E L L O W P A G E S
Mô tả
Công việc

Quản Lý Thu Cước

Bằng cấp

Phù hợp với yêu cầu công việc

Kinh nghiệm

Phù hợp với yêu cầu công việc

Thời hạn nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ liên tục

Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Quản Lý Thu Cước

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận hóa đơn từ bộ phận in cước, phân chia hóa đơn và triển khai cho đội ngũ nhân viên thu cước. Quản lý đội ngũ nhân viên, CTV thu cước theo địa bàn quản lý.
 • Quản lý, cập nhật công nợ khách hàng.
 • Quản lý tiền mặt, các chứng từ có giá, lưu trữ các chứng từ tài chính, hóa đơn theo quy định.
 • Phát hành giấy nhắc nợ, hóa đơn VAT theo quy định.
 • Tổ chức phát giấy báo cước, báo nợ và thu cước, thu nợ tại địa chỉ khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông.
 • Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thu cước, gạch nợ cho các đơn vị liên quan.
 • Kiểm soát, đôn đốc, hỗ trợ quá trình thu của nhân viên thu cước. Trực tiếp đi cùng với người thu cước để thu các trường hợp khó thu. Nộp tiền thu cước vào tài khoản chuyên thu theo quy định.
 • Thực hiện thu vét nợ đọng. Thu hồi nợ cũ theo kế hoạch được giao và đợt phát động của Trung tâm.
 • Tiếp nhận, phối hợp và giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc thanh toán cước, khiếu nại cước.
 • Báo cáo kết quả hoạt động thu nộp tài chính theo quy định.
 • Nộp tiền mặt thu hàng ngày.
 • Tổng hợp, giao nhận danh sách khách hàng và thông tin nhắc nợ theo quy định.
 • Thực hiện các thủ tục với chính quyền về khởi kiện, xác minh khách hàng nợ cước.
 • Quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản giao cho đơn vị.
 • Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081