Y E L L O W P A G E S
Mô tả
Tiêu đề

Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam – Thành viên Tập đoàn VNPT cần tuyển nhân viên làm việc theo dự án.

Thời gian

Từ 01/11/2022 đên 31/12/2022.

Lập trình

- Y quản trị CSDLêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT - Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT - Thành thạo: .NET Framework - C#, Bootrap, jQuery - Hiểu biết căn bản CSDL: SQL Server

Phát triển CSDL

- Yêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT - Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT - Thành thạo: SQL Server, ưu tiên có hiểu biết thêm về Oracle, MySQL. - Kỹ năng bổ sung: Căn bản về

Phân tích nghiệp vụ

- Yêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT - Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT - Hiểu biết về các sản phẩm CNTT, có kỹ năng phân tích nghiệp vụ, ưu tiên có chứng chỉ đào tạo BA.

Hình thức ứng tuyển

Nộp hồ sơ qua địa chỉ mail: lethuyvnyp@gmail.com Phỏng vấn trực tiếp tại Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam – 809 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ

Chị Lê Thu Thủy – Phòng Tổng hợp. Số ĐT: 0916609678

Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam – Thành viên Tập đoàn VNPT cần tuyển nhân viên làm việc theo dự án.

  1. Thời gian: Từ 01/11/2022 đên 31/12/2022.
  2. Vị trí công việc:
  3. Vị trí lập trình:

– Yêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT

– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT

– Thành thạo: .NET Framework – C#, Bootrap, jQuery

– Hiểu biết căn bản CSDL: SQL Server

  1. Vị trí phát triển CSDL

– Yêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT

– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT

– Thành thạo: SQL Server, ưu tiên có hiểu biết thêm về Oracle, MySQL.

– Kỹ năng bổ sung: Căn bản về quản trị CSDL

  1. Vị trí phân tích nghiệp vụ

– Yêu cầu có bằng đại học thuộc lĩnh vực CNTT

– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công việc phát triển sản phẩm CNTT

– Hiểu biết về các sản phẩm CNTT, có kỹ năng phân tích nghiệp vụ, ưu tiên có chứng chỉ đào tạo BA.

III. Mức lương: Theo thỏa thuận

  1. Hình thức ứng tuyển: Nộp hồ sơ qua địa chỉ mail: lethuyvnyp@gmail.com

Phỏng vấn trực tiếp tại Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam – 809 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ: Chị Lê Thu Thủy – Phòng Tổng hợp. Số ĐT: 0916609678

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081