Y E L L O W P A G E S

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & GIỚI THIỆU BÁN
SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỐ VNPT

 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ngay từ năm 2017, Tập đoàn VNPT đã chính thức triển khai chiến lược phát triển mới với mục tiêu chuyển hướng từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. Mục tiêu của VNPT là đẩy mạnh hơn chuyển đổi số, tham gia mạnh vào thị trường chuyển đổi số cho các bộ ngành, chính quyền các tỉnh thành và các doanh nghiệp khác, đồng thời phát triển dịch vụ số cho cá nhân.

Hiểu được chiến lược, hiểu được sản phẩm dịch vụ số VNPT, đội ngũ lao động Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lào Cai sẽ thuyết trình, giới thiệu để bán hàng như thế nào cho các tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân một cách chuyên nghiệp nhằm tạo sức hút, truyền tải được hết những ưu việt về sản phẩm dịch vụ số VNPT sẽ là những kỹ năng được học và rèn luyện trong khóa học này. Đồng thời, với những kỹ năng thuyết trình này, các học viên TTKD VNPT Lào Cai có thể ứng dụng vào các lớp đào tạo nội bộ một cách hiệu quả và tự tin hơn.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo học viên sẽ đạt được:

  • Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về thuyết trình.
  • Học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, tạo hiểu quả cho hoạt động bán hàng.
  • Học viên sẽ nắm bắt được cách sử dụng hiệu quả các công cụ thuyết trình để bán hàng và đào tạo nội bộ.
  • Học viên sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, chuyên nghiệp hơn khi thuyết trình, giới thiệu.
  • Tự tin hơn, nắm bắt tâm lý người nghe tốt hơn để thuyết trình, giới thiệu hiệu quả.

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081